Lìa quê ngẫm nghĩ

Lìa quê ngẫm nghĩ

Hoa tuyết bay bay rụng trắng trời
Đong đầy năm tháng lạc quê người
Chong đèn lụy sử soi bi vận
Vuốt lệ tan gia tưới mạt thời
Non nước rũ tàn, Tàu Cộng ngự
Lê dân nô lệ, thịt xương phơi
Lìa quê nhìn lại cố hương Mẹ
Bè đảng cộng gian bán đất xơi !

Vivi
Norway 14.12/2022

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s