Khất thực

Khất thực

Đêm bơ vơ khất thực về
Giữa thành phố ảo, não nề ngủ say
Thân gầy, áo vá, lệ cay
Đeo bầu Vận Ảo, nợ vay Non chờ
Đau lòng thế sự tạo hờ
Ảo đời rũ nhục, ảo mơ rũ đời
Con tạo hề, hề ảo rơi
Thế thời hảo mị, tình thời quanh co
Khất xin Độc Lập, Tự Do
Nở trên Đất Việt, ấm no Thái Hòa !

Vivi
Norway 06.01/2023

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s