Đất Nẫu

Đất Nẫu

Lưu lạc quê người nhớ cố hương
Đống Đa sông núi rũ nghê thường
Thị Xuân nữ kiệt muôn đời kính
Xuân Thưởng anh hùng vạn đại thương
Quốc kiếm Quang Trung vang dũng khí
Nhà thơ Mặc Tử bạc thê lương
Ai về đất Nẫu nhớ hương khói
Đại thắng diệt Tàu mãi vấn vương !

Vivi
Norway 26.01/2023
(Tết Đống Đa, Mùng 5.01 Quý Mão)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s