Tai rũ

Tai rũ

Văng vẳng bên tai “sĩ đỏ” gào
Tham nô lừa đảo thét xôn xao
Lạnh vành tai úa buồn thơ thẩn
Buốt trái tim son rũ nghẹn ngào
Nợ Nước cam đành đời lở dở
Tình Nhà phải chịu kiếp lao đao
Tháng năm tai chất đầy gian xảo
Nước bạc dân nô máu lệ trào !

Vivi
Norway 02.02/2023

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s