Nam Bắc chia ly

Nam Bắc chia ly

Ngày tháng năm tư, chia Nam Bắc
Cảnh ly tan nước mắt đau thương
Điêu tàn đổ nát quê hương
Lê dân tan tác, thịt xương chất chồng

Dân Nam mãi cầu mong dân chủ
Sống an lành hội đủ tình thương
Lòng dân lưu luyến vấn vương
Tự do hạnh phúc, quê hương thanh bình

Đảng “nô cộng” xua binh xâm lấn
Lửa hung tàn gieo hận gây thù
Xóm làng phố thị âm u
Ruộng đồng vấy máu, dập trù bi ai

Hai mươi năm, miệt mài súng nổ
Thịt máu xương rơi đổ đạn bom
Nước Non mục gốc héo hon
Lê dân sống kiếp gầy mòn lầm than

Kể từ ngày Nước tàn lửa khói
Giặc Cộng vào, dân đói điêu linh
Từ Nam đến Bắc cực hình
Trại tù dựng khắp rừng xinh đọa đày

Xương Tộc Hồng chất dày trấn thủ
Đuổi giặc Tàu làm chủ biên cương
Vậy mà “hồ đảng” biểu dương
Hiến dâng đất biển, quê hương cho Tàu

Độc trị ! Dân cùng nhau vượt bể
Bỏ Non Sông “chính thể” Cộng Nô
Hàng vạn người, chết không mồ
Biển đông lai láng máu hồng lương dân

Tượng đài mộ thuyền nhân đảng xóa
Đảng âm mưu đập phá phi tan
Đời sau con cháu chẳng màng
Muôn năm đảng trị, vinh quang đảng xài

Đảng thủ tiêu hình hài mộ lính
Để mai sau đính chính sử xanh
“Đảng hồ” thâm độc gian manh
Lừa tà thành chánh, hảo danh mị đời

Tổ Quốc rũ, lạc thời Đảng Đỏ
Đầy tham ô, đen mỏ lộng hành
Núi Sông máu nhuộm hôi tanh
Làm người “Dân Việt” sao đành ngậm câm ?

Trương Hiếu
Norway 11.03/2023

Advertisement

One thought on “Nam Bắc chia ly

  1. Rõ hơn nếu các câu có từ “hồ đảng”, “Biển đông”, và ““Đảng hồ”” viết Hồ đảng (bỏ dấu “” trong nguyên bản), Biển Đông (danh từ riêng trong Việt ngữ và là biển của dân Việt), Đảng Hồ (bỏ dấu “” trong nguyên bản).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s