Tin yêu

Tin yêu

Chính khí Việt tung hoành ngang dọc
Trước bạo quyền nào sợ hiểm nguy
Nợ non sông gánh nặng một khi
Cho thoả chí nam nhi chi chí

Sông núi nghiêng mình trong chờ đợi
Lửa tin yêu sưởi mái đầu xanh
Trang sử hồng khép mở từng ngày
Bước chân son tình trai nước Việt

Tình quê không đóng khung trời ảo
Hiên ngang chắp cánh vắt tình thương
Thắm thiết non sông thấu đoạn trường
Một lời thề tin yêu dạ tạc

Tình áo trận vạn đời lưu luyến
Nửa đường gươm bầu bạn đêm sương
Tình tri kỷ yêu một quê hương
Dẫu lao tù sá chi vinh nhục !

Trương Hiếu
Norway 13.03/2023

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s