Tị nạn vì đâu

Tị nạn vì đâu

Gian tà rũ đỏ Núi nghiêng
Ai ơi ! Có thấu gông xiềng Tàu lai.

Độc trị, độc tài, độc ác
Vượt biên hồn xác vượt biên
Tìm nơi đất nở hoa hiền
Gởi thân xây mộng, giải phiền cố hương

Tai họa đau thương cả Nước
Ba Đình chức tước ma tru
Núi rừng tràn ngập nhà tù
Cảnh đời máu lệ, phù du Tộc Hồng

Ngẫm lại Non Sông dang dở
Chuỗi ngày kinh sợ bảy lăm
Giống nòi thịt xáo da bằm
Lê dân ảo rũ, thân dằm tả tơi

Tị nạn xứ người an phận
Sống đời vô tận hương hoa
Nước nhà rũ bỏ nước nhà
Lánh bè thờ đảng độc tà buôn dân

Cái đảng hiến dâng Đất Nước
Tộc Hồng họa phước diệt vong
Sĩ Phu ơi ! Hãy bứt vòng
Cứu dân thoát ách máu đong “Đảng Hồ” !

Trương Hiếu
Norway 17.03/2023

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s