Nợ hoài hương

Nợ hoài hương

Non Nước mạt tình dang dở
Liệm đời dâu bể, tạc nợ hoài hương !

Thuở ấy lìa quê vuốt nợ khờ
Hẹn ngày trở lại khắc trong mơ
Xót xa mây trắng cài vong Quốc
Đếm nỗi sầu tư nhớ hững hờ

Lưu lạc xứ người rũ biệt ly
Hằng đêm soi bóng đốt xuân thì
Hắt hiu mưa lệ trời quê Mẹ
Bạc phận hoài hương dạ xót ghi

Đời mang tăm tối phủ hồn ta
Đời gieo ân oán nợ mù lòa
Nửa kiếp phù sinh đời cát bụi
Nợ khờ vuốt mãi vẫn chưa qua

Từ buổi ra đi tạc đá thề
Mang theo nắm đất giữ hồn quê
Trông về cố xứ ôi xa quá
Vuốt nợ hoài hương thấm não nề !

Trương Hiếu
Norway 20.03/2023

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s