Tình sầu mù

Tình sầu mù

Nước non Non nước âm u
Nước đi đi mãi Non mù biệt ly !

Thơ thẩn ven đời mù núi biếc
Tình lạc vong ân mù não đời
Sông Tương sóng lệ mù ân tiếc
Xót tình đời lệ đá mù rơi

Bến đậu bể trần mù sóng bạc
Mạt trí tương tư mù lối về
Nấm mộ non tình mù bia tạc
Não người mọt chí hề mù hề

Thói đời tạo số mù nhân hảo
Mù áo non sông lụy kiếp sầu
Mù tâm chân lý bi trần ảo
Mù trái yêu thương nhục bể dâu

Sử mị Quốc hùng mù trọn kiếp
Chỉ một lần mù đến thiên thu
Non nước rũ sầu mù gối điệp
Liệm khúc tình câm xóa nợ mù !

Trương Hiếu
Norway 24.03/2023

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s