Xuân lìa xứ

Xuân lìa xứ

Hạnh phúc độc tà hạnh phúc
Tim khô sĩ trí cung chúc tung hô !

Chiều tà mây trắng cài tang
Treo đồi núi bạc, tuyết tàn xuân sang
Lạc Mồ Cha, ru mộng vàng
Cho hoa yêu nở ngập tràn cố hương

Lòng buồn ngẫm lại vấn vương
Vành tang thuở ấy đoạn trường chia ly
Lìa quê lệ đẫm bờ mi
Nước Non khâm liệm khắc ghi bia sầu

Xuân lưu lạc, tang trắng đầu
Hoài hương đá tạc bể dâu đổi dời
Nhớ quê vuốt lệ tình đời
Tưới lên nhánh mộng, xóa thời bi ai

Thầm trông đỉnh núi tuyết cài
Xóa tan ly biệt hình hài thương đau
Gạt sầu vắt nợ hẹn nhau
Bên bờ lìa xứ, kết màu sử tri !

Trương Hiếu
Norway 26.03/2023

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s