Hoài cố xứ

Hoài cố xứ

Lìa quê xa xứ dạ buồn sâu
Nhìn lại quê cha nghĩ bạc đầu
Thủ đoạn tru dân gieo tội ác
Xảo gian hiến đất đoạt công hầu
Tháng năm gửi phận miền băng tuyết
Năm tháng giam hồn chốn bể dâu
Thanh thản quê người hoài cố xứ
Xót xa non nước bạc thay mầu !

Trương Hiếu
Norway 30.03/2023

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s