About_Vivi

Tiểu Sử

Vivi _ Hiếu Trương

hiu 1

Tên họ  Hiếu Trương
Bút hiệu  Vivi
Sinh năm 10.11.1954
Sinh Quán  Vietnam
Trú Quán  Norway
Khóa 1/73  SVSQTB TĐ
SQ  74/426588
Bị bắt  29.4.1975

Tù lao nô  5 năm (Không án tù)
Thơ văn trên các Diễn Đàn
Vietbao.com, vantuyen.net, tvvn.org …

(Vivi : Ghép hai chữ Vi thành Vivi,
Vi là tiếng Nauy, nghĩa là chúng ta)

Email : hieu099@hotmail.com

***

Vivi _ Hiếu Trương

biq9g7
Vietnam – 1974

1z-166
Vietnam – 1973

Advertisements

One thought on “About_Vivi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s