Non bồng

74-Nonbong

Advertisements

Vạt tình xuân

hanoisz0

Vạt tình xuân

Vạt nắng tình xuân vàng bể dâu
Cài ngang đỉnh nhớ chít tang đầu
Buồn trông đất khách buồn lưu lạc
Nhớ nghĩ quê nhà nhớ thấm sâu
Trăng đứng đầu non chờ gió tạnh
Mây về chân bể đợi mưa ngâu
Tương tư bóng cũ ven đời nhủ
Hong chút ráng xuân đốt nợ sầu !

Vivi
Norway 12.5.2018