Đất Nẫu xứ tôi

Đất Nẫu xứ tôi

Lâu quá chưa về thăm chốn xưa
Địa thiêng sông núi tắm mây mưa
Anh hùng Xuân Thưởng muôn đời kính
Nữ kiệt Thị Xuân vạn đại thưa
Đất võ lừng danh vang vọng mãi
Thơ Hàn bạc phận não nùng đưa
Ai về xứ Nẫu nhớ hương khói
Đáp nợ Quang Trung mấy chẳng vừa !

ViviNorway 07.3/2021

Quốc rũ

Quốc rũ

Chế độ trắng đen tạo mốc meo
Bon chen danh lợi khom lưng trèo
Tranh dành thế lực gia gia mạt
Mua chuộc quyền uy nước nước nghèo
Lừa mị tự do gào thét vỗ
Ỡm ờ dân chủ tụng truyền reo
Xứ người nhìn lại đà ngao ngán
Quốc rũ đời dân tựa bọt bèo !

Vivi
Norway 22.11/2021

Thu rũ ven đời

Thu rũ ven đời

Nhìn thu đất khách xác xơ cây
Như gã tha hương vuốt lệ đầy
Thương xót quanh đây rừng lá rũ
Quặn đau bên đó nước non gầy
Manh nơi lưu xứ manh manh lũ
Mị chốn lìa quê mị mị bầy
Hoài niệm bao thu thân phận lạc
Ven đời nghĩ nước mắt quầng xây !

Vivi
Norway 12.11/2021

Hề thu ảo

Hề thu ảo

Thu về ảo nhủ tự ban đầu
Tình lạc non sông úa hạt châu
Gieo hận non xanh bi nước nhục
Tạo thù nước đục lụy non sầu
Ảo gia ly biệt treo núi bạc 
Mị quốc lưu ly chất bể dâu
Thế sự trắng đen thời mạt vận
Hề hề thu ảo rũ tang đầu !

Vivi
Norway 03.10/2021

Ven đời liễu rũ

Ven đời liễu rũ

Ven đời liễu rũ đứng bơ vơ
Như gã lìa quê ngóng nước chờ
Nhớ tổ liễu buồn thân ảo não
Thương nòi liễu nhủ dạ ngu ngơ
Anh hùng vận mạt hề bi lụy
Kẻ sĩ thời vong há thẫn thờ
Thế sự đảo điên gia quốc nhục
Liễu sầu liễu nhủ liễu hoài mơ !

Vivi
Norway 03.4/2021

Sĩ nô chế độ

Sĩ nô chế độ

Ngẫm nghĩ mà đau chế độ này
Bán buôn sông núi não nùng thay
Sĩ nô thờ giặc mua quyền lực
Quan ngụy tru dân bán nước đày
Hảo hảo mị gian hảo mị hảo
Say say lừa đảo say lừa say
Cái vòng nô cộng đeo “hồ đảng”
Tộc Việt diệt vong ắt có ngày !

Vivi
Norway 28.3/2021

Sĩ đỏ văn nô

Sĩ đỏ văn nô

Mạt thời tụ mặt sĩ, văn nô
Muốn biết mặt này dễ thấy mồ
Lải nhải quấy rầy người đả cộng
Nhố nhăng tâng bốc kẻ bưng bô
Hội đoàn chống cộng thì moi phá
Bè nhóm lưng chừng lại rúc vô
Mài bút tung hô phi chính trị
Chính là sĩ đỏ rợ văn nô !

Vivi
Norway 09.3/2021

Đất Nẫu xứ tôi

Đất Nẫu xứ tôi

Lâu quá chưa về thăm chốn xưa
Địa thiêng sông núi tắm mây mưa
Anh hùng Xuân Thưởng muôn đời kính
Nữ kiệt Thị Xuân vạn đại thưa
Đất võ lừng danh vang vọng mãi
Thơ Hàn bạc phận não nùng đưa
Ai về xứ Nẫu nhớ hương khói
Đáp nợ Quang Trung mấy chẳng vừa!

Vivi
Norway 07.03/2021

Rũ mộng hờ

Rũ mộng hờ

Lỗi hẹn nước non soi nguyệt mờ
Nhìn về cố xứ xót hồn thơ
Tan gia vận mạt đợi thời đợi
Lụy quốc thời vong chờ vận chờ
Lìa xứ quê người sầu quạnh quẽ
Hoài hương đất Mẹ nhớ vu vơ
Dừng chân ngẫm lại trang bi sử
Một mảnh tình đau rũ mộng hờ !

Vivi
Norway 30.12.2020

Nhục kiếp người

Nhục kiếp người

Ngẫm nghĩ mà ghê cái sự đời
Bã mồi danh lợi lắm trò chơi
Tranh giành thế lực lừa kinh tởm
Đấu đá quyền uy mị tuyệt vời
Chí sĩ trầm tư rừng biển nộp
Lê dân nuối tiếc máu xương rơi
Xứ người thả mộng về quê Mẹ
Đứng giữa trời nô nhục kiếp người !

Vivi
Norway 18.12/2020