Vạt tình xuân

hanoisz0

Vạt tình xuân

Vạt nắng tình xuân vàng bể dâu
Cài ngang đỉnh nhớ chít tang đầu
Buồn trông đất khách buồn lưu lạc
Nhớ nghĩ quê nhà nhớ thấm sâu
Trăng đứng đầu non chờ gió tạnh
Mây về chân bể đợi mưa ngâu
Tương tư bóng cũ ven đời nhủ
Hong chút ráng xuân đốt nợ sầu !

Vivi
Norway 12.5.2018

Advertisements

Việt kiều sĩ nô

zzx5

Việt kiều sĩ nô

Việt kiều đà điểu sĩ kiều nô
Chữ nghĩa thụt thò gớm thấy mồ
Hí hố móc moi người chống cộng
Nhố nhăng đánh bóng kẻ bưng bô
Đấu tranh dân chủ đà xa lánh
Tổ chức nô bồi lại rúc vô
Mài bút tung hô phi chính trị
Đấy là đà điểu sĩ kiều nô !

Vivi
Norway 11.01.2018

Tiếng quốc ven đời

tathayta

Tiếng quốc ven đời

Tiếng quốc ven đời nghe xót xa
Bên bờ viễn xứ vọng quê nhà
Rừng vàng mưu hiến rừng cây úa
Biển bạc kế dâng biển máu pha
Chế độ ngu dân vong Tộc Việt
Cung đình thờ giặc diệt Sơn Hà
Nội gian bí mật bán buôn nước
Con cháu vua Hùng quyết chẳng tha !

Vivi
Norway 09.8/2016

Xuân quê cha

xuanbuonx99

Xuân quê cha

Nhìn hoa tuyết rụng thấy quê cha
Lủi thủi đón xuân khắp mọi nhà
Xót cựu năm gà suy quốc quốc
Cầu tân năm cẩu thịnh gia gia
Sĩ phu hiệp ý xua gian xảo
Phu sĩ đồng tâm hiến thật thà
Con tạo xuân tang hề rũ nợ
Giống nòi Tộc Việt xa lìa xa !

Vivi
Norway 30.01.2018

Xuân đến

cuanx

Xuân đến

Xuân đến quê cha mai trắng phơi
Nắng hồng sưởi mộng dệt tim đời
Quốc sầu thế sự non sông lạc
Gia rũ thói đời máu lệ rơi
Con chữ dăm câu vương bận bịu
Bài thơ đôi ý rối bời bời
Cạn lòng tạc dạ chân thành chúc
Tất cả lê dân hết tả tơi !

Vivi
Norway 28.01.2017

Vịnh nhà nông

em-khong-

Vịnh nhà nông

Nhìn về thôn dã phận cheo leo
Đời sống nhà nông tựa bọt bèo
Hống hách bọ sâu bông lúa rũ
Lô nhô cỏ dại ruộng vườn teo
Bàn tay tơi tả bi ai khổ
Thân xác tả tơi bỉ cực nghèo
Lảng vảng sĩ nô thực ảo giả
Miếu triều bảng đỏ khỉ nằm queo !

Vivi
Norway 02.9/2016

Vịnh thằng bé

thangbe

Vịnh thằng bé

Thằng bé một mình đứng giữa trời
Trút bao phiền não uất đầy vơi
Tay thề bóp nát bè buôn nước
Chân quyết đạp nhừ lũ phá đời
Thực thực mị lừa vang khắp hướng
Hư hư lừa mị dội muôn nơi
Vắt sầu vinh nhục phường nô sĩ
Tạo thế đảo điên rũ mạt thời !

Vivi
Norway 10.01/2018