Liễu rũ

Liễu rũ

Ven đời liễu rũ đứng bơ vơ
Như gã lìa quê ngóng nước chờ
Nhớ tổ liễu buồn thân ảo não
Thương nòi liễu nhủ dạ ngu ngơ
Chính nhân vận mạt hề hề lụy
Nô sĩ thời hưng mị mị hờ
Thế sự đảo điên gia quốc nhục
Liễu sầu liễu nhủ liễu hoài mơ !

Vivi
Norway 06.06/2020

Trăng thu úa

Trăng thu úa

Nhìn ánh trăng thu úa bóng mờ
Rũ chân lìa xứ đứng bơ vơ
Trời trong một cõi đợi Gia đợi
Mây tạnh muôn nơi chờ Quốc chờ
Thầm tủi quê cha rơi mộng ảo
Lặng hôn đất khách kết tình mơ
Một mình thơ thẩn ven đời nợ
Nhặt mảnh tương tư tạc đá hờ !

Vivi
Norway 01.10/2019

Vạt tình thu

NoTinhdoi

Vạt tình thu

Vạt nắng thình thu vàng bể dâu
Cài ngang đỉnh núi chít tang đầu
Buồn trông đất khách buồn ly biệt
Nhớ nghĩ quê nhà nhớ thấm sâu
Trăng đứng đầu non chờ gió tạnh
Mây về chân bể đợi mưa ngâu
Tương tư bóng cũ ven đời nhủ
Hong chút ráng thu đốt nợ sầu !

Vivi
Norway 23.9/2018

Vịnh điếu thuốc

Vịnh điếu thuốc

Chẳng dài, nho nhỏ, dáng thon thon
Nặng nợ với tôi duyên kiếp tròn
Khi giận ngóc đầu phun khói trắng
Lúc vui sụ mặt ẩn lầu son
Giai nhân má phấn lâng lâng ngậm
Quân tử mày râu nhấp nhấp mòn
Phố thị nông thôn đâu cũng thích
Xài cho xơ xác há khen ngon !

Vivi
Norway 01.6.2006

Hạ buồn

Hạ buồn

Hạ về vạt nắng buồn lao xao 
Có gã lìa quê ngẫm thuở nào 
Khe suối thì thầm đời dối trá
Góc rừng rủ rỉ thói xì xào 
Sầu nhà đổ nát vành tang lộng
Hận nước ly tan mắt lệ trào 
An phận xứ người hoài cố xứ
Cầu cho quê Mẹ hết lao đao !

Vivi 
Norway 03.8/2019

Việt kiều nô

Việt kiều nô

Mặt nào là mặt “Việt Kiều” nô ?
Muốn biết mặt này dễ thấy mồ
Lải nhải quấy rầy người đả cộng
Nhố nhăng tâng bốc kẻ bưng bô
Hội đoàn chống cộng thì moi phá
Bè nhóm lưng chừng lại rúc vô
Ủng hộ “Tháng Tư” ca múa hát
Đấy là đích mặt “Việt Kiều” nô !

Vivi
Norway 24.03.2019

Nước Gia rũ

xuannunsu

Nước Gia rũ

Gặp buổi vận tàn Gia Nước ờ
Treo thời Mường Mán ảo vu vơ
Gia tan nước rũ ôm sầu đợi
Nước rũ gia tan vắt tủi chờ
Thầm nhủ trời quê ôn vận ảo
Lặng hôn đất khách xóa thời mơ
Ven đời lìa xứ nhìn chốn cũ
Một mảnh tình đau liệm sử hờ !

Vivi
Norway 12.02/2019

Gia nước rũ

0011linh

Gia nước rũ

Lạc bóng thời gian gia nước mờ
Treo trời tang lạnh đứng bơ vơ
Nghẹn ngào nước rũ đong sầu tủi
U uất gia tan kết vọng mơ
Thầm nhủ trời quê hoài đọng nhớ
Lặng hôn đất khách mãi trông chờ
Ven đời lìa xứ nhìn quê Mẹ
Một mảnh tình riêng liệm sử hờ !

Vivi
Norway 16.12.2018

Non Nước rũ

1Hieux

Non Nước rũ

Ngẫm đời dâu bể cạn đêm thâu
Vén trái tim yêu vắt nỗi sầu
Ái ái vô minh Gia ái tận
Bi bi mạt khí Quốc bi sâu
Nòi dong ảo sử mờ mờ mắt
Sử ảo dong nòi bạc bạc đầu
Vuốt nợ lụy thời Non Nước rũ
Ven đời lìa xứ sá chi đâu !

Vivi
Norway 10.12/2018

Chế độ tạo sĩ gian

buon buon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chế độ tạo sĩ gian

Chế độ sản sinh lắm sĩ gian
Bán buôn non nước hô vinh quang
Đuổi dời cướp đất lê dân oán
Quì rước nô Tàu tổ quốc than
Trước mắt gieo mầm nhà nước mạt
Sau lưng tạo độc giống nòi mang
Ngẫm buồn cố xứ độc gian trị
Sĩ đỏ Ba Đình danh lợi vang !

Vivi
Norway 22.01.2017