Ven đời liễu rũ

Ven đời liễu rũ

Ven đời liễu rũ đứng bơ vơ
Như gã lìa quê ngóng nước chờ
Nhớ tổ liễu buồn thân ảo não
Thương nòi liễu nhủ dạ ngu ngơ
Anh hùng vận mạt hề bi lụy
Kẻ sĩ thời vong há thẫn thờ
Thế sự đảo điên gia quốc nhục
Liễu sầu liễu nhủ liễu hoài mơ !

Vivi
Norway 03.4/2021

Sĩ nô chế độ

Sĩ nô chế độ

Ngẫm nghĩ mà đau chế độ này
Bán buôn sông núi não nùng thay
Sĩ nô thờ giặc mua quyền lực
Quan ngụy tru dân bán nước đày
Hảo hảo mị gian hảo mị hảo
Say say lừa đảo say lừa say
Cái vòng nô cộng đeo “hồ đảng”
Tộc Việt diệt vong ắt có ngày !

Vivi
Norway 28.3/2021

Sĩ đỏ văn nô

Sĩ đỏ văn nô

Mạt thời tụ mặt sĩ, văn nô
Muốn biết mặt này dễ thấy mồ
Lải nhải quấy rầy người đả cộng
Nhố nhăng tâng bốc kẻ bưng bô
Hội đoàn chống cộng thì moi phá
Bè nhóm lưng chừng lại rúc vô
Mài bút tung hô phi chính trị
Chính là sĩ đỏ rợ văn nô !

Vivi
Norway 09.3/2021

Đất Nẫu xứ tôi

Đất Nẫu xứ tôi

Lâu quá chưa về thăm chốn xưa
Địa thiêng sông núi tắm mây mưa
Anh hùng Xuân Thưởng muôn đời kính
Nữ kiệt Thị Xuân vạn đại thưa
Đất võ lừng danh vang vọng mãi
Thơ Hàn bạc phận não nùng đưa
Ai về xứ Nẫu nhớ hương khói
Đáp nợ Quang Trung mấy chẳng vừa!

Vivi
Norway 07.03/2021

Rũ mộng hờ

Rũ mộng hờ

Lỗi hẹn nước non soi nguyệt mờ
Nhìn về cố xứ xót hồn thơ
Tan gia vận mạt đợi thời đợi
Lụy quốc thời vong chờ vận chờ
Lìa xứ quê người sầu quạnh quẽ
Hoài hương đất Mẹ nhớ vu vơ
Dừng chân ngẫm lại trang bi sử
Một mảnh tình đau rũ mộng hờ !

Vivi
Norway 30.12.2020

Nhục kiếp người

Nhục kiếp người

Ngẫm nghĩ mà ghê cái sự đời
Bã mồi danh lợi lắm trò chơi
Tranh giành thế lực lừa kinh tởm
Đấu đá quyền uy mị tuyệt vời
Chí sĩ trầm tư rừng biển nộp
Lê dân nuối tiếc máu xương rơi
Xứ người thả mộng về quê Mẹ
Đứng giữa trời nô nhục kiếp người !

Vivi
Norway 18.12/2020

Rũ mục thời

Rũ mục thời

Vắt sầu ngẫm nghĩ nghĩ mà ghê
Trí thức tham nô một lũ hề
Trước mắt rẽ chia say ảo vọng
Sau lưng liên kết hảo gian mê
Ngụy quan bán nước lừa kinh tởm
Manh sĩ buôn dân mị não nề
Con tạo xoay thời đà mục nát
Nhìn đời điểm mặt rũ lê thê !

Vivi
Norway 09.12.2020

Thời rũ mục

Thời rũ mục

Sự đời ngẫm nghĩ nghĩ mà ghê
Trí thức lưu manh một lũ hề
Trước mắt rẽ chia gây bão tố
Sau lưng liên kết dựng màng che
Sĩ phu Dân Chủ gian bầy lũ
Phu sĩ Cộng Nô ác cả bè
Con tạo xoay thời đà rũ mục
Đắp tai ngoảnh mặt sá gì nghe !

Vivi
Norway 06.11.2020

Vịnh trăng thu rũ

Vịnh trăng thu rũ

Lơ lửng trăng thu rũ bóng mờ
Giữa trời lìa xứ lạc bơ vơ
Trời trong lặng gió đợi Gia đợi
Mây đục buông tơ chờ Quốc chờ
Trước mặt phu mơ thờ sĩ ảo
Sau lưng sĩ ảo tụng phu mơ
Một mình thả bước ven đời rũ
Nhìn nước trời mây tạc đá hờ !

Vivi
Norway 02.10/2020

Liễu rũ ven hồ

Liễu rũ ven hồ

Ven hồ liễu rũ nắng vàng phơi
Như gã lìa quê nhủ sự đời
Bóng liễu rung rinh xao lá rũ
Mặt hồ lẳng lặng vắng mây rơi
Sĩ nô hống hách chào hưng vận
Anh kiệt trầm tư đón mạt thời
Con tạo trở mùa non nước bạc
Ngẫm buồn thu ấy ảo đầy vơi !

Vivi
Norway 27.9.2020