Thời đại nô

chiminhngu

Thời đại nô

Thời đại trắng đen lắm mốc meo
Mua danh tậu chức bám thân trèo
Tranh giành thế lực gây đời mạt
Mưu đoạt quyền uy tạo kiếp nghèo
Gào thét tự do gào thét vỗ
Tụng truyền dân chủ tụng truyền reo
Nhìn đời cố xứ toàn lừa mị
Chế độ nô gian lắm kẻ bèo !

Vivi
Norway 30.9/2017

Advertisements

Hề giả hề

xxzzzn99

Hề giả hề
Vivi

Giả tạo trơ trơ hề giả hề
Nước non tàn mạt tự u mê
Lừa dân bịt mắt đời tăm tối
Tru sĩ vắt tâm trí não nề
Nhớ cội tan gia lòng ảo não
Thương nòi lìa quốc dạ lê thê
Quật hồn con tạo khai mồ trí
Khử độc nội gian tề khử tề !

Bút chẳng tà

zzzvvv9912

Bút chẳng tà

Xã hội thời này lắm sĩ ma
Xuất từ “Hồ đảng” tạo sinh ra
Bã mồi ảo vọng thèm ao ước
Quyền chức nô tài ngóng thiết tha
Chước quỷ tru dân lòng độc ác
Mưu ma hiến nước óc manh nha
Nam nhi chí cả nào quỳ lụy
Vạch mặt lũ gian bút chẳng tà !

Vivi
Norway 12.4.2011

Sĩ đỏ rợ văn nô

vietkieutc

Sĩ đỏ rợ văn nô

Xu thời sĩ đỏ rợ văn nô
Muốn biết sĩ này dễ thấy mồ
Lải nhải quấy rầy người đả cộng
Nhố nhăng tâng bốc kẻ bưng bô
Hội đoàn chống cộng thì moi phá
Bè nhóm lưng chừng lại rúc vô
Mài bút tung hô phi chính trị
Chính là sĩ đỏ rợ văn nô !

Vivi
Norway 16.1/2017

Tháng tư Việt gian

Bongtaduong

Tháng tư Việt gian

Lìa quê nhìn lại tháng tư đen
Lúc nhúc Việt gian trơ mặt hèn
Núp bóng thuyền nhân thờ Cộng đỏ
Lộng danh tị nạn vái Kiều đen
Nước non đổ nát vì gian tặc
Dân Tộc ly tan bỡi ngụy hèn
Thơ thẩn ven đời bờ lạc Quốc
Chờ ngày minh sử tháng tư đen !

Vivi
Norway 29.4.2017

Nộm rối tháng tư

Thtu-30-4v

Nộm rối tháng tư

Tháng tư mờ ảo những bầy lang
Lén lút chui ra từ hóc hang
Mồm mỏ bi bô tanh phố thị
Mày râu lố nhố bẩn thôn làng
Mù mờ tham vọng tâm lừa đảo
Le lói lợi danh dạ độc tham
Chế độ ngổn ngang con nộm rối
Non sông tan tác cảnh lầm than !

Vivi
Norway 08.04/2017

Ba thằng Việt

chiminhngu

Ba thằng Việt

Việt gian, Việt cộng, Việt kiều nô
Ba loại Việt này nhục thấy mồ
Núp bóng Quốc Gia quì bợ cộng
Xưng danh tị nạn lạy bưng bô
Bám Tàu hiến Nước tan gia tổ
Giữ đảng buôn dân rũ tộc đồ
Dân Việt cư an khi phủi sạch
Việt gian, Việt cộng, Việt kiều nô !

Vivi
Norway 01.04/2017