Hạ buồn

Hạ buồn

Hạ về vạt nắng buồn lao xao 
Có gã lìa quê ngẫm thuở nào 
Khe suối thì thầm đời dối trá
Góc rừng rủ rỉ thói xì xào 
Sầu nhà đổ nát vành tang lộng
Hận nước ly tan mắt lệ trào 
An phận xứ người hoài cố xứ
Cầu cho quê Mẹ hết lao đao !

Vivi 
Norway 03.8/2019

Việt kiều nô

Việt kiều nô

Mặt nào là mặt “Việt Kiều” nô ?
Muốn biết mặt này dễ thấy mồ
Lải nhải quấy rầy người đả cộng
Nhố nhăng tâng bốc kẻ bưng bô
Hội đoàn chống cộng thì moi phá
Bè nhóm lưng chừng lại rúc vô
Ủng hộ “Tháng Tư” ca múa hát
Đấy là đích mặt “Việt Kiều” nô !

Vivi
Norway 24.03.2019

Nước Gia rũ

xuannunsu

Nước Gia rũ

Gặp buổi vận tàn Gia Nước ờ
Treo thời Mường Mán ảo vu vơ
Gia tan nước rũ ôm sầu đợi
Nước rũ gia tan vắt tủi chờ
Thầm nhủ trời quê ôn vận ảo
Lặng hôn đất khách xóa thời mơ
Ven đời lìa xứ nhìn chốn cũ
Một mảnh tình đau liệm sử hờ !

Vivi
Norway 12.02/2019

Gia nước rũ

0011linh

Gia nước rũ

Lạc bóng thời gian gia nước mờ
Treo trời tang lạnh đứng bơ vơ
Nghẹn ngào nước rũ đong sầu tủi
U uất gia tan kết vọng mơ
Thầm nhủ trời quê hoài đọng nhớ
Lặng hôn đất khách mãi trông chờ
Ven đời lìa xứ nhìn quê Mẹ
Một mảnh tình riêng liệm sử hờ !

Vivi
Norway 16.12.2018

Non Nước rũ

1Hieux

Non Nước rũ

Ngẫm đời dâu bể cạn đêm thâu
Vén trái tim yêu vắt nỗi sầu
Ái ái vô minh Gia ái tận
Bi bi mạt khí Quốc bi sâu
Nòi dong ảo sử mờ mờ mắt
Sử ảo dong nòi bạc bạc đầu
Vuốt nợ lụy thời Non Nước rũ
Ven đời lìa xứ sá chi đâu !

Vivi
Norway 10.12/2018

Chế độ tạo sĩ gian

buon buon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chế độ tạo sĩ gian

Chế độ sản sinh lắm sĩ gian
Bán buôn non nước hô vinh quang
Đuổi dời cướp đất lê dân oán
Quì rước nô Tàu tổ quốc than
Trước mắt gieo mầm nhà nước mạt
Sau lưng tạo độc giống nòi mang
Ngẫm buồn cố xứ độc gian trị
Sĩ đỏ Ba Đình danh lợi vang !

Vivi
Norway 22.01.2017

Ngẫm ven đời

Tinh bac trang

Ngẫm ven đời

Ven đời ngẫm nghĩ rũ bi thương
Cố xứ trí nô nhục cả phường
Trăng vỡ bên này buồn thảm não
Mây hàn phương đó xót thê lương
Tan gia tủi đọng vòng bi lụy
Lìa quốc sầu đong khúc đoạn trường
Thời thế sĩ phu gian xảo mị
Mua danh bán nước xóa quê hương !

Vivi
Norway 25.10/2018

Sĩ cộng nô

vietkieutc

Sĩ cộng nô

Ngẫm nghĩ mà ghê cái thói đời
Mua danh nô cộng tậu trò chơi
Bày mưu bán nước nước tan tát
Lập kế buôn dân dân rã rời
Giả tạo tộc hùng hùng tận diệt
Mị lừa quốc thịnh thịnh tàn rơi
Sĩ gian thờ tụng Mao Hồ tặc
Giữ đảng cộng nô độc tuyệt vời !

Vivi
Norway 19.10/2018

Thu ảo hề

16a5pxv

Thu ảo hề

Thu về ảo nhủ tự ban đầu
Tình lạc sông tương úa hạt châu
Gieo hận non hồng bi nước nhục
Tạo thù nước bạc lụy non sầu
Ảo gia ly biệt treo đồi núi
Mỵ quốc lưu ly chất bể sâu
Thế sự trắng đen thời mạt vận
Hề hề thu ảo rũ tang dâu !

Vivi
Norway 03.10/2018

Hề gian hề

vietkieutc

Hề gian hề

Vận nước đảo điên hề tạo hề
Lìa quê ngẫm nghĩ nghĩ mà ghê
Nước non rao bán Non tan nát
Dân tộc ly tan Tộc não nề
Thế sự trắng đen đen đất khách
Cõi đời bạc trắng trắng trời quê
Thế thời thời thế thời gian xảo
Vấn nạn Cộng nô hề tạo hề !

Vivi
Norway 30.9.2018