Thu mạt hề

Thutanc

Thu mạt hề

Ven đời thu mạt ven đời
Một mình buồn nghĩ, đầy vơi ảo tình !

Sầu ảo tình, tiếng thu rơi
Bên bờ Nước bạc, cõi đời vàng thau
Ven đời tiếng Quốc gọi nhau
Giữa trời lưu xứ ruột đau mỗi chiều

Từ thu ấy, áo tang nhiều
Cài trang sử lạnh, Non yêu rã rời
Nợ đi đốt lá thu rơi
Sưởi dòng tình sử cho vơi lệ sầu

Mẹ Việt đau, lệ tang dâu
Lệ run núi khóc, biển sâu lệ nhòa
Lệ lìa quê, lệ tan gia
Lệ xoa nợ Nước, lệ pha máu hồng

Thu về ảo ngập non sông
Ngập vườn công lý, ngập đồng hàn vi
Ngẫm cố hương, nhặt sầu bi
Xứ người an tạc đá ghi thu hề !

Vivi
Norway 13.11.2017

Advertisements

Chiều thu viễn xứ

beve

Chiều thu viễn xứ

Từ độ thu xa oan nghiệt
Mãi Quốc cầu vinh tru diệt lê dân

Chiều buồn đếm lá vàng rơi
Buông xuôi theo gió giữa trời vắng mây
Chợt nghe rừng uất thân gầy
Lá xanh lìa cội đong đầy hồn quê

Ngẫm xưa một buổi thu về
Tan tành Non Nước, não nề thân cha
Mấy mươi thu biệt quê nhà
Thương thân nhớ cội, lệ nhòa ngóng trông

Thu viễn xứ, ráng mây hồng
Đổ về cố xứ, non sông đợi chờ
Xót xa tiếng Quốc đôi bờ
Đau hồn Tộc Việt bạc phơ áo tình

Nắng thu vàng mái tóc xinh
Buồn hôn đất khách vọng hình cố hương
Ngập trời sóng lệ tang thương
Nhìn trang bi Sử, đoạn trường “thu xưa” !

Vivi
Norway 05.10/2009

Hoa trắng ảo thu

 

thutanxz

Hoa trắng ảo thu

Ven đời thu ảo ven đời
Ven đời thu ảo mị rơi ven đời !

Hoa trắng chiều thu bay trắng bay
Bên rừng khô lệ lá buông dày
Cành khô ngóng gió hoa tuyết nở
Nhớ thuở thu nào đau thấm đau

Một chiều thu ấy hoa ngẩn ngơ
Khoe màu trong trắng nắng ươm mơ
Nụ hoa trắng nở vương núi biếc
Thắm cả trời yêu ngát hoa khờ

Ảo thu gieo mị tạo mây đen
Cài lên hoa trắng ảo thân hèn
Úa cánh hoa yêu màu trắng vỡ
Mị thời thu ảo não nùng ghê

Hoa trắng rụng bay giữa thu tàn
Đong màu tuyết trắng xóa mây tan
Màu hoa trắng lạnh hàn thu úa
Gọi nắng thu sang dệt mộng vàng !

Vivi
Norway 18.10.2017

Mưa thu sầu

catbuidivev9

Mưa thu sầu

Mưa thu ướt áo tóc thề
Ướt bờ vai mỏng, câu thề đong đưa
Nhớ em hứng giọt thu mưa
Tưới lên nhánh mộng năm xưa hẹn hò

Anh đi từ buổi tơ vò
Nhặt tình thu úa, gom tro thu tàn
Ngậm ngùi con nước hai hàng
Đôi bờ lưu lạc, lệ tràn đau thương

Từ em hoa nở vô thường
Từ em ngọc thốt đoạn trường tim đau
Dù cho thu chết đổi màu
Tơ duyên cách trở, kiếp sau vẫn chờ

Thu đất khách, rụng hạt mơ
Trôi theo con nước bên bờ biệt ly
Em ơi ! Duyên tạc xuân thì
Mạt như chiếc lá úa ghi thu sầu !

Vivi
Norway 08.10/2010

Thu hề lìa quê

xuanthlag

Thu hề lìa quê

Một mình bi lụy một mình
Một mình bi lụy điêu linh một mình !

Nhìn thu về, úa đoạn trường
Thầm ôn non nước thê lương thuở nào
Bao nhiêu chiếc lá hư hao
Bấy nhiêu hạt nhớ xanh xao ê chề

Tiếng thu dạo khúc não nề
Giữa đời lìa xứ, lê thê lá sầu
Buồn đong mộng vỡ rầu rầu
Bên bờ bi kiếp, trắng đầu tương tư

Lìa quê lệ đỏ tháng tư
Tháng tư đen nhục, nát nhừ thu qua
Tháng tư Tổ Quốc rối nhòa
Tháng tư mạt kiếp, xót xa ảo tình

Sông Tương nước đục lặng thinh
Lênh đênh lá úa, bóng hình năm xưa
Chiều nghiêng mây tím lưa thưa
Phủ lên con tạo đu đưa nghẹn ngào

Nhớ thu từ thuở năm nao
Nhặt màu lá úa, lệ trào bơ vơ
Bao giờ sạch nợ thu hề
Ven đời thầm hái lời thề nước non !

Vivi
Norway 12.10/2016

Đỉnh thu sầu

chieuthu vienxu

Đỉnh thu sầu

Ven đời lưu xứ ven đời
Ven đời lưu xứ thu rơi ven đời !

Bơ vơ đất khách rừng thu
Ngồi trên đỉnh nhớ nhặt sầu gọi quê 
Lá rơi vắng gió chiều êm
Nghe như hạt lệ lênh đênh sóng tình

Thuở chia ly, xót riêng mình
Chiều thu ngày ấy, rừng xinh úa vàng
Mây thu trải mảnh khăn tang
Cài ngang nỗi nhớ, hai hàng đau thương

Ở bên ấy, lắm đoạn trường
Bên này xót ngậm thê lương mỗi chiều
Cúi hôn lá úa buồn thiu
Ngửa trông mây tím hiu hiu cuối trời

Bao thu qua, gió ngược đời
Nợ thu chồng chất đầy vơi trắng đầu
Buồn trông chiếc lá đổi mầu
Nước non lạc vọng đỉnh sầu thu xa !

Vivi
Norway 05.10.2017

Mưa thu chiều

muacthux

Mưa thu chiều

Chiều tà mưa ướt tóc em
Hạt mưa rớt nhẹ tóc mềm buồn đưa
Gió lay sợi tóc lưa thưa
Gieo bao nỗi nhớ tiếng mưa thu chiều

Tiếng mưa lành lạnh hắt hiu
Tiếng mưa trút nỗi buồn thiu mây hàn
Tiếng mưa khơi đống tro tàn
Như chim vỡ tổ gọi đàn kêu sương

Chiều buồn mưa hạt thầm vương
Sóng đời đen bạc, cố hương não nề
Tóc em thấm nặng hạt khờ
Khép trang trinh nữ, vần thơ lụy tình

Hạt mưa từng hạt lặng thinh
Hạt mưa mang những ảo hình cố nhân
Hạt mưa mù đá tri ân
Não nùng tiếng quốc, tóc mây tang cài !

Vivi
Norway 24.11.2006