Tình yêu

Tình yêu

Tình yêu Non Nước nặng thề
Nước đi Non đợi hẹn về hưng vinh !

Chợt yêu chợt nhớ chợt thương
Nhớ thương đá tạc mộng thường cây si
Cây si Non Nước hữu tình
Hữu tình mang nặng bóng hình yêu thương

Yêu thương tim mãi vấn vương
Vấn vương nỗi nhớ tình thương đậm đà
Đậm đà thấu rõ Non xa
Non thương Nước nhớ gọi là tình yêu

Tình yêu đâu phải cánh diều
Tình yêu đâu phải hẹn nhiều mới yêu
Tình yêu nào thoảng gió chiều
Tình yêu đâu phải hiu hiu vọng sầu

Vắt tương tư tưới nụ rầu
Nụ tim thầm kín ẩn sâu dòng đời
Yêu thương hiện hữu tình người
Nước Non nở tại nụ cười chân tâm !

Vivi
Norway 01.11/2021

Tình sầu mù

Tình sầu mù

Nước non Non nước âm u
Nước đi đi mãi Non mù biệt ly !

Thơ thẩn ven đời mù núi biếc
Tình lạc vong ân mù não đời
Sông Tương sóng lệ mù ân tiếc
Xót tình đời lệ đá mù rơi

Bến đậu bể trần mù sóng bạc
Mạt trí tương tư mù lối về
Nấm mộ non tình mù bia tạc
Não người mọt chí hề mù hề

Thói đời tạo số mù nhân hảo
Mù áo non sông lụy kiếp sầu
Mù tâm chân lý bi trần ảo
Mù trái yêu thương nhục bể dâu

Sử mị Quốc hùng mù trọn kiếp
Chỉ một lần mù đến thiên thu
Non nước rũ sầu mù gối điệp
Liệm khúc tình câm xóa nợ mù !

Vivi
Norway 17.8/2021

Tình sầu trắng

Tình sầu trắng

Hề ngẫm ven đời bi trắng tệ
Vén làn mây trắng vắt lời thề
Gởi về quê Mẹ sầu trắng lệ
Rớt biển tình người trắng lê thê

Hề con tạo gian tham bạc trắng
Liệm Hồn Quốc lạc trắng tình đời
Trắng bến tương tư cài vạt nắng
Nửa cõi vô tâm trắng mạt thời

Ảo thực chập chờn hề thức trắng
Tình lừa bạc trắng hề thiên thu
Trắng Nước Non hề đời lạnh ngắt
Mạt kiếp trần hề mị trắng mù

Hề lưu lạc đỉnh sầu trắng tạc
Thói đời bi kiếp trắng vành tang
Tình trắng kết vòng di ảnh mạt
Rũ trang sử mục trắng thời gian !

Vivi
Norway 2021

Nước Việt

Nước Việt

Đất nước Việt tôi hùng vĩ
Tổ Tiên gìn giữ nào nghĩ ngẩn ngơ !

Nước Việt nằm trông ra biển
Sóng vỗ lâm ly khúc điệu u buồn
Bao đời xương thịt máu tuôn
Trải đỏ rừng sâu, sông nguồn biển thẳm

Đời mẹ Việt chân mòn thảm
Mắt lệ trông chồng, tay ẵm con thơ
Gió đồi non thổi bơ phờ
Hóa đá Vọng Phu, đợi người trấn ải

Trống thúc quân, cờ phất mãi
Đuổi giặc bắc phương dựng lại non sông
Sử xanh bia miệng thơm nồng
Bặch Đằng Đống Đa máu hồng thắm đỏ

Phu sĩ, lê dân, trí tỏ
Nước loạn nhà tan, lớn nhỏ đề danh
Diên Hồng muôn thuở thắm xanh
Muôn dân ghi dạ, bia vàng ân tạc

Chính Khí Việt, Chí Hồng Lạc
Lụy Quốc nô thời, Gia mạt lụy vong
Ly tan Mẹ Việt sầu đong
Bể dâu non nước rũ dòng bi sử !

Vivi
Norway 15.03.2021

Trí sĩ nô gian

Trí sĩ nô gian

Chống Tàu trước xoá độc tài
Diệt nô trí sĩ tay sai Ba Đình !

Nhìn Ải Nam Quan mi lệ nhoà
Giặc Tàu ngự trị đất ông cha
Ngàn năm thấp thoáng mồ vô định
Ô nhục Tiên Rồng dạ xót xa

Nước non tràn ngập rợ Tàu Ô
Thả cửa biên cương rước giặc vô
Chất độc lan tràn ngụy thực phẩm
Lê dân bệnh tật, trí đỏ hô

Phú Quốc, Vân Đồn ngự Cộng Mao
Mị tạo đặc khu kế sách giao
Bắc Phong Vân thuận đà triều cống
Hoàng Trường Sa rũ hận máu đào

Ai rước ngoại xâm, ai lót đường ?
Ai lòn Tàu Cộng phá quê hương ?
Cao nguyên, hải đảo đà dâng trọn
Giang Sơn nguy hiểm hoạ vô lường

Cứu Nước vùng lên hỡi Tộc Hồng
Đập tan tù ngục xích cùm gông
Xóa trí, sĩ gian thờ Chế Độ
Độc tài “Nô Cộng” bán Non Sông !

Vivi
Norway 10.3/2021

Quang Trung Đống Đa

Quang Trung Đống Đa

Ngày mồng năm, đúng tháng giêng
Hướng về giỗ trận Đống Đa Ngọc Hồi !
Ghi công sức, vua Quang Trung
Cùng quân sĩ tướng, cứu nguy Nước Nhà
Diệt ngoại xâm, trừ nội gian
Cờ Đào phất phới, thoát nô lệ Tàu !

Vivi
Norway 16.02.2021
(Mồng năm tết Tân Sửu)

Ngẫm đời rũ nước

Ngẫm đời rũ nước

Nước non Non nước rũ hề
Nước đi đi mãi không về cùng Non !

Xếp bút nghiên, đáp núi sông
Biên cương trấn thủ, giữ đồng bỏ hoang
Trăng non chưa khuyết vội tàn
Lộng vầng mây bạc, cài tang chiến bào

Nợ thân trai, nhuộm máu đào
Lệ đau Mẹ Việt lao xao biển đời
Đá rên lá thở nghẹn lời
Lê dân não khúc mạt thời tan gia

Sông sâu cát lạnh hờn căm
Đứt nguồn nước cạn, xót nằm ủ sương
Bóng sầu đan sợi mộng thường
Thói đời dệt mảnh tình trường ly tan

Hai mươi năm, mấy ngàn đêm
Dọc ngang biên ải, nợ đền chí trai
Chính khí Việt, nặng bờ vai
Nung gươm Ái Quốc rũ cài Nước Non !

Vivi
Norway 16.01.2021

Chính Sử Việt

Chính Sử Việt

Biên cương Cờ Đỏ tràn vào
Con Hồng cháu Lạc máu trào lệ rơi !

Đời lê dân không có gì quí đẹp
Cảnh hung tàn giặc cờ đỏ vàng sao
Thời ngụy chúa, sống chẳng có gì cao
Thân hành hạ bỡi cờ sao đầu súng

Cờ Sao đến là kiếp đời kinh khủng
Chế Độ độc tài, đày đọa tù lao
Nuớc mắt mị dân, Mẹ Việt lệ trào
Mà ẩm uớt thói đời bi thiên cổ

Mắt thấy rõ chỉ lương dân khốn khổ
Nhìn thấu loài cuồng vọng giặc cờ sao
Chúng thờ Mao Lê nhuộm đỏ máu đào
Dựng chân lý mồ điên trên đất nước

Chính khí Việt khắp đất trời mơ ước
Nung chính sử kết hoa nở đầy hoa
Giống Lạc Hồng noi gương chí anh hào
Gươm Ái Quốc cùng dân giữ Nước Việt !

Vivi
Norway 06.01/2021

Nung chính sử

Nung chính sử

Gươm chính Khí hề bất diệt
Thanh thanh tự cổ Sử Việt thanh thanh !

Nhớ từ thuở ta hống hách hiên ngang
Giữa sơn lâm loài nhân thú kinh hoàng
Nay sa cơ nghe đất trời ai oán
Nung Chính Sử diệt thời vận nô gian !

Vivi
Norway 01.01.2021

Nung chính sử

Nung chính sử

Biên cương mở cửa đón chào
Tưng bừng cờ đỏ năm sao nhập vào !

Đời lê dân không có gì quí đẹp
Cảnh hung tàn giặc cờ đỏ xôn xao
Thời ngụy chúa, sống chẳng có gì cao
Thân hành hạ bỡi cờ sao đầu súng

Cờ Sao đến là kiếp đời kinh khủng
Chế Độ độc tài, đày đọa tù lao
Nuớc mắt mị dân, Mẹ Việt lệ trào
Mà ẩm uớt thói đời bi thiên cổ

Mắt thấy rõ chỉ lương dân khốn khổ
Nhìn thấu loài cuồng vọng giặc cờ sao
Chúng thờ Mác Lê nhuộm đỏ máu đào
Dựng chân lý mồ điên trên đất nước
Chính khí Việt khắp đất trời mơ ước

Nung chính sử kết hoa nở đầy hoa
Giống Lạc Hồng tim sôi máu anh hào
Gươm Ái Quốc thề phục hưng Quốc Việt !

Vivi
Norway 12.12/2020