Sáu Quốc Gia đặc biệt & Tiền trước 1975

1 – Kuwait – Quốc gia không có nước.

zz-w1

Lãnh thổ Kuwait là sa mạc. Không có sông và hồ, nên 1,6 triệu dân quốc gia này luôn phải sống trong cảnh thiếu nước trầm trọng, đến rau cũng phải nhập cảng từ nước ngoài.

2 – Monaco – Quốc gia không có đất canh tác. Continue reading

Một Tài Liệu 42 Năm Cũ

zzz-mymymy

Tài liệu cũ đã 42 năm vừa được khui ra là công điện của Đại Sứ Mỹ Graham Martin tại Việt Nam, gửi ông Brent Scowcroft vào lúc 9 giờ 25 ngày 21 tháng Giêng, 1974 (Brent Scowcroft là một tướng lãnh Không Quân hồi hưu, và vào thời điểm nhận công điện này ông là cố vấn An Ninh Quốc Gia trong chính phủ của Tổng Thống Gerald Ford). Continue reading

Địa đạo Củ Chi (Mật khu Hố Bò)

Đại Tá Tôn Thất Soạn

Trước năm 1975, cựu Đại Tá Tôn Thất Soạn từng là Chiến Đoàn Trưởng Thủy Quân Lục Chiến của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhiệm vụ sau cùng của ông là Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Hậu Nghĩa. Ông là một trong hai vị Chiến Đoàn Trưởng đầu tiên của Lữ Đoàn TQLC (9/5/1966) tham dự những cuộc hành quân lịch sử tại vùng 2 Chiến Thuật và đặc biệt trong trận Tết Mậu Thân 1968 ở thủ đô Sài Gòn. Khi cộng sản xâm chiếm miền Nam Việt Nam, ông bị bắt và bị tù cải tạo 13 năm, qua Mỹ theo diện HO năm 1992 và sống tại Iowa City, Iowa. Bài viết sau đây của ông trưng bày những chứng cớ cho thấy Địa Đạo Củ Chi của CSVN chỉ là một trò bịp thiên hạ.
Continue reading

Hiến Pháp 1956 – Nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam Cộng Hòa

LỜI MỞ ĐẦU

Tin tưởng ở tương lai huy hoàng bất diệt của Quốc gia và Dân tộc Việt Nam mà lịch sử tranh đấu oai hùng của tổ tiên và ý chí quật cường của toàn dân bảo đảm;

Tin tưởng ở sự trường tồn của nền văn minh Việt Nam, căn cứ trên nền tảng duy linh mà toàn dân đều có nhiệm vụ phát huy;

Tin tưởng ở giá trị siêu việt của con người mà sự phát triển tự do, điều hòa và đầy đủ trong cương vị cá nhân cũng như trong đời sống tập thể phải là mục đích của mọi hoạt động Quốc gia;

Chúng tôi, Dân biểu Quốc hội Lập hiến:

Ý thức rằng Hiến pháp phải thực hiện nguyện vọng của nhân dân, từ Mũi Cà Mâu đến Ải Nam Quan;

Nguyện vọng ấy là:

Củng cố Độc lập chống mọi hình thức xâm lăng thống trị;
Bảo vệ tự do cho mỗi người và cho dân tộc;

Xây dựng dân chủ về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa cho toàn dân trong sự tôn trọng nhân vị;

Ý thức rằng quyền hưởng tự do chỉ được bảo toàn khi năng lực phục tùng lý trí và đạo đức, khi nền an ninh tập thể được bảo vệ và những quyền chính đáng của con người được tôn trọng;

Ý thức rằng nước ta ở trên con đường giao thông và di dân quốc tế, dân tộc ta sẵn sàng tiếp nhận các trào lưu tư tưởng tiến bộ để hoàn thành sứ mạng trước đấng Tạo hóa và trước nhân loại là xây dựng một nền văn minh và nhân bản bảo vệ phát triển con người toàn diện.

Sau khi thảo luận, chấp nhận bản Hiến pháp sau đây:

THIÊN THỨ NHẤT: Điều khoản căn bản Continue reading

ĐỆ NHỨT CỘNG HÒA của Miền Nam (1955-1963)

Huỳnh Văn Lang

zzz-Diemx

(Bài nói chuyện ở Hội Tác giả VN Hải ngoại, ngày 08-11-2009)

Nội dung của bài nói chuyện hôm nay là những sự kiện hay những biến cố quan trọng nhứt đã đưa đến sự hình thành ra Đệ nhứt Công Hòa của miền Nam Việt Nam (1956-1963), mà cái ID của nó là Hiến Pháp năm 1956, cũng là phần kết của bài nầy.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ Tuớng Ngô Đình Diệm (NĐD) về giúp nước, từ Chicago, Illinois, tôi về đến Sài Gòn ngày 24 tháng 8, 1954 và liền sau đó vì thời cuộc đưa đẩy, Thủ Tướng Ngô Đình Diệm đã đặt để tôi vào những địa vị, nếu gọi được là địa vị hay đúng hơn là cương vị, để tôi thành ra chứng nhân cho những sự kiện tôi muốn ghi lại ra đây. Những sự kiện tôi trình bày sau đây có ba giá trị khác nhau: là chứng nhân, không chứng nhân nhưng biết thật chắc chắn và một ít chuyện không biết chắc, quí vị sẽ phân biệt được 3 giá trị khác nhau đó. Continue reading

Những bức thư cam kết của Nixon – với TT Thiệu

“Tôi xin cam kết với ông nếu Hà Nội không tôn trọng những điều khoản của Hiệp định thì tôi sẽ trừng trị họ ngay
(Richard Nixon)

Trọng Đạt

zzz-trdat

               Trọng Đạt

Những bức mật thư

Từ tháng 8-1972 cho tới những ngày gần ký kết Hiệp định Ba Lê, Kissinger và TT Nixon đã hứa hẹn riêng với TT Thiệu ông sẽ can thiệp nếu hai miền Nam Bắc có xung đột nhưng ông Thiệu biết những lời hứa này chỉ là mong manh. TT Nixon đã nhiều lần cam kết sẽ giáng trả mãnh liệt mọi sự vi phạm của BV sau ngày ký Hiệp định để làm TT Thiệu an tâm vì ông phản đối việc BV được ở lại miền Nam . Đến ngày 8-8-1974 Nixon từ chức vì vụ Watergate, Phó Tổng thống Ford lên thay. Continue reading

Huyền thoại – Dân chủ & Trung Cộng

Lời nói đầu: Chủ nghĩa Cộng sản đã chết tại Trung cộng. Tập đoàn Trung cộng đang nuốt dần thế giới. Trung cộng đang vượt qua Hoa kỳ. Dân Trung hoa chỉ giỏi bắt chước. Trung cộng bị ô nhiễm khủng khiếp, và đang khuynh đảo Phi Châu. Mao là một tên đồ tể. Chế độ Cộng sản đang bước đến hồi cáo chung. Thế kỷ 21 nằm trong tay Trung cộng, đúng thế không? Marte Kjær Galtung (nữ phân tích gia đặc trách vụ Trung cộng thuộc Bộ Quốc phòng Na-uy) và Stig Stenslie (trưởng ngành Nghiên cứu Á-châu thuộc Bộ Quốc phòng Na-uy) nêu rõ 49 huyền thoại về quá khứ, hiện tại, và tương lai của Trung cộng, và cân nhắc về những sự thật và hư cấu của những huyền thoại. “Văn hóa Trung hoa không phù hợp với nền Dân chủ” là một trong những huyền thoại mà độc giả cần biết rõ.

***
zzz-nauyc
Nhà nước Trung cộng và một số học giả Tây phương cho rằng một nền dân chủ kiểu phương Tây không thể thực hiện tại Trung cộng. Dân chủ chưa bao giờ là một phần của nền văn hóa Trung hoa. Họ nói, ngay cả chữ “dân chủ” trong tiếng Hán – minzhu – dịch ra là “nhân dân làm chủ”, không bắt nguồn từ truyền thống và triết học chính trị của Trung hoa. Lịch sử Trung cộng đầy dẫy những cuộc cách mạng, và thường là những cuộc nổi loạn của nông dân truất phế bạo chúa nhưng lại không hề mong mỏi thay đổi cơ chế. Một triều đại độc tài này được thay thế bằng một triều đại độc tài khác. Cứ thế tiếp tục mãi.

Continue reading