8
Nước Non non nước não nề
Nước đi đi mãi không về cùng Non !

2udysfl

* BLOG MỚI – THƠ MỚI – Kính Mời Vô Đây*

 

Guest Book

Continue reading

Advertisements

Lệ sử cầu Hiền Lương

1cauhienlu

Lệ sử cầu Hiền Lương

Từ thuở cầu buồn rơi lệ ướt
Nụ cười con tạo rũ qua sông
Vầng mây tang lạnh cài non nước
Rụng bóng ly tan đọng máu hồng

Mạt nòi Tộc Việt đầy oan nghiệt
Cầu nhuộm hai màu xóa hiền lương
Nghẹn ngào tiếng Quốc tình gia biệt
Tháng năm u uất cảnh tang thương

Hai mươi năm lẻ cầu chia cắt
Con nước trầm buồn lặng lẽ trôi
Dòng sông ngập lệ lìa Nam Bắc
Đêm đêm quằn quại khóc chia đôi

Bà mẹ hai miền rũ tóc bạc
Bên cầu soi lệ ngóng đàn con
Đứa Nam, đứa Bắc, đứa lưu lạc
Lệ sử Hiền Lương mãi héo hon !

Vivi
Norway 15.02.2018
(Ba mươi tết VN)

Hãy vứt nô gian

30.4x

Hãy vứt nô gian

“Ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản”
Liếm bơ Tị Nạn bợ đảng Việt Nô !

Hãy vứt gian, tâm tà sĩ trí
Sống vinh thân trên xác dân lương
Tụ đạo tà kết bè thăng chức
Rước “Cộng Sản” tàn độc quê hương

Hãy vứt nô, bã đầu chao đảo
Thờ “Đảng Nô” phá nát lòng tin
Mùa Quốc Hận lê dân ai oán
Hát hô mừng bôi bẩn vong linh

Bè gian gian, âm thầm thờ giặc
Bám giữ đảng cai trị độc tài
Đàn nô nô, hiến thân đạo tặc
Úp mặt tồi ngậm bã tay sai

Hãy vứt đảng, vứt sao, vứt súng
Vứt chế độ độc trị dã man
Hãy vứt gian, vứt nô rợ thú
Trí sĩ ơi ! Hãy bỏ nô gian .

Vivi

Chế độ tạo sĩ gian

zimage999

Chế độ tạo sĩ gian

Chế độ sản sinh lắm sĩ gian
Bán buôn non nước hô vinh quang
Đuổi dời cướp đất lê dân oán
Quì rước nô Tàu tổ quốc than
Trước mắt gieo mầm nhà nước mạt
Sau lưng tạo độc giống nòi mang
Ngẫm buồn cố xứ độc gian trị
Sĩ đỏ Ba Đình danh lợi vang !

Vivi
Norway 22.01.2017

Non Nước lâm nguy

vandonphuQ

Non Nước lâm nguy

Quyết đem Trí Dũng cùng xương máu
Diệt Cộng, đuổi Tàu sách sử ghi !

Non Nước lâm nguy vai nặng gánh
Nối nghiệp cha ông giữ Sơn Hà
Làm con Nước Việt đâu lẽ tránh
Để cho giặc Cộng ngự quê ta

Áo trắng trinh nguyên hồn trong trắng
Mòn ghế nhà trường nấu sử kinh
Gặp cơn sóng động giặc Phương Bắc
Há dễ ngồi trông chẳng động tình

Nam Quan, Bản Giốc đà bán mãi
Quần Đảo “Nhị Sa” chúng dựng nhà
Bắc Vân Phong, Vân Đồn, Phú Quốc
Bán thục 99 năm máu lệ pha

Hôm nay đến lúc cần chung sức
Con cháu Lạc Hồng khắp năm Châu
Vùng lên lấy lại bờ Non Nước
Chờ đợi ai đây ? Đất bạc màu !

Vivi
Norway 22.06.2018

Xuân tang qủa phụ

18nojs

Xuân tang qủa phụ

Một chiều xuân trời giăng mây trắng
Người thiếu phụ lang thang tìm chồng
Nàng băng qua từng đồi đất đỏ
Xác chàng ngồi lưng tựa gốc thông

Nàng khẽ gọi về nhà với mẹ
Với con đang bập bẹ ba ba
Chàng chẳng nói một lời từ tạ
Giọt máu hồng lạnh ngắt đêm qua

Kễ từ đó nàng thành quả phụ
Tuổi đôi mươi chít vành khăn tang
Môi thắm đang xuân tình hiu quạnh
Kẻ ở người đi hẹn suối vàng

Ngày hai buổi bờ sông góc núi
Thân má hồng nuôi mẹ và con
Nhan sắc tàn theo năm tháng đỏ
Nén hương chiều lạnh trái tim son

Tình bơ vơ non sông đổi chủ
Nàng làm quả phụ chiều cuối xuân
Cờ đỏ gọi nàng là tàn ngụy
Đứa con khờ cũng bị liên can

Tủi hận nàng không cười biếng nói
Âm thầm trong đời sống lẻ loi
Thủ phận mặc kẻ hèn khinh bỉ
Mảnh gương đời máu lệ mờ soi !

Vivi
Norway Thu 1994
(30.4.75)