Ven đời tị nạn

doi tinan

Ven đời tị nạn

Nhìn đời tị nạn ngẫm mà đau
Thời thế nô gian biến lắm màu
Đội lốt chân tu tà lộng đạo
Chụp danh trí sĩ mị lừa nhau
Nước Non trao bán Non tan tác
Tộc Việt phân ly Việt rũ nhàu
Thơ thẩn ven đời bờ tị nạn
Vuốt sầu sử nhục mãi đời sau !

Vivi
Norway 25.3.2017

Hãy vứt nô gian

30.4x

Hãy vứt nô gian

“Ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản”
Liếm bơ Tị Nạn bợ đảng Việt Nô !

Hãy vứt gian, tâm tà sĩ trí
Sống vinh thân trên xác dân lương
Tụ đạo tà kết bè thăng chức
Rước “Cộng Sản” tàn độc quê hương

Hãy vứt nô, bã đầu chao đảo
Thờ “Đảng Nô” phá nát lòng tin
Mùa Quốc Hận lê dân ai oán
Hát hô mừng bôi bẩn vong linh

Bè gian gian, âm thầm thờ giặc
Bám giữ đảng cai trị độc tài
Đàn nô nô, hiến thân đạo tặc
Úp mặt tồi ngậm bã tay sai

Hãy vứt đảng, vứt sao, vứt súng
Vứt chế độ độc trị dã man
Hãy vứt gian, vứt nô rợ thú
Trí sĩ ơi ! Hãy bỏ nô gian .

Vivi
Norway 23.3.2017

Hãy vứt trí nô

zzz-111-99

Hãy Vứt trí nô

Độc đảng độc tài độc mị
Đời dân ắt lụy lao nô !

Hãy vứt súng vứt sao vứt đảng
Cho tình thương phảng phất hương sen
Lửa độc tài không còn lảng vảng
Cho Giang Sơn tẩy sạch danh hèn

Vắt trí nô tưới mồ ô nhục
Lật sử hùng nung chí thanh tao
Đốt tà tâm liệm hồn vong Quốc
Bước hiên ngang ngẩn mặt trời cao

Hỡi những kẻ độc quyền thống trị
Bám độc tài, độc đảng, độc tôn
Dâng đất biển, cậy Tàu quì lụy
Cùm dân đen trần ngục vô hồn

Hãy vứt đảng nội gian bán Nước
Vứt “cờ sao”, vứt tước tham ô
Cho đất mẹ hồi sinh lộc phước
Trí thức ơi ! Hãy vứt trí nô .

Vivi
Norway 19.3.2017

Tẩy chay ca nhạc “Tháng Tư Đen” – Oslo Norway

taychay-DNH

TẨY CHAY CA NHẠC
(23.4.2017 – Oslo Norway)

THÁNG TƯ ĐEN là tháng “Quốc Tang” của người Việt tị nạn Cộng Sản Vietnam trên khắp thế giới. Vì vậy, bất cứ tập thể, đảng phái hay cá nhân nào tổ chức “Ca Nhạc” đều bị “Tẩy Chay” trên đất tị nạn csVN.

Người Việt Tị Nạn csVN không thể quên, Continue reading

Việt kiều rợ nô

hettoxw99

Việt kiều rợ nô

Việt kiều đà điểu rợ kiều nô
Chữ nghĩa thụt thò gớm thấy mồ
Hí hố móc moi người chống cộng
Bi bô đánh bóng lũ bầu shô (show)
Đấu tranh dân chủ đà xa lánh
Tổ chức nô bồi lại rúc vô
Ủng hộ “Tháng Tư” đại nhạc hội
Đấy là đà điểu Việt kiều nô !

Vivi
Norway 11.03.2017 Continue reading

Bút chẳng tà

zzzvvv9912

Bút chẳng tà

Xã hội đời này lắm sĩ ma
Xuất từ “Hồ đảng” tạo sinh ra
Bã mồi ảo vọng thèm ao ước
Quyền chức nô tài ngóng thiết tha
Chước quỷ tru dân lòng độc ác
Mưu ma hiến nước óc manh nha
Nam nhi chí cả nào quỳ lụy
Vạch mặt lũ gian bút chẳng tà !

Vivi
Norway 12.4.2011