8
Nước Non non nước não nề
Nước đi đi mãi không về cùng Non !

2udysfl

*** BLOG MỚI – THƠ MỚI – Kính Mời Vô Đây ***

 

Guest Book

Continue reading

Advertisements

Ta rũ ta

Voocx

Ta rũ ta

Ven đời ảo rũ ven đời
Vô tri rũ ảo hảo thời ảo tri !

Ta thấy ta đi khắp cố hương
Lê thân mục nửa hồn bi thương
Mạt tình người cõi trần tăm tối
Thói đời bày địa ngục thê lương

Ta thấy ta thơ thẩn nghĩa trang
Mái đầu xanh tóc bạc mây hàn
Tiếng thở dài mồ hoang nức nở
Lệ bi ai thấm đẫm khăn tang

Thời rũ thời ! Tang rũ não nề
Đầu Non Sông rũ bạc lê thê
Đầu Hồng Lạc rũ tang ô nhục
Trang Sử Việt rũ kiếp u mê

Ta thấy ta lạc giữa miếu đình
Khói hương đời nghi ngút điêu linh
Chuông hệ lụy ngân sầu thế sự
Tổ Quốc ảo lụy kiếp nhục vinh !

Vivi
Norway 22.9.2018

Ai có hỏi

zzzneuaihois

Ai có hỏi

Nước non non nước ngậm ngùi
Nước đi đi mãi rũ vùi tình non !

Nếu ai hỏi quê cha đất mẹ
Sao đành lòng phải bỏ lìa xa
Con vạch tội độc tài đảng trị
Và nhà tù mọc khắp quê ta

Nếu ai hỏi “Màu Cờ” Tổ Quốc
Con ân cần cầm bút vẽ ngay
Nền vàng thương thương ba sọc đỏ
Cha ông gìn giữ đến hôm nay

Mẹ Việt ơi ! Nước non dâu bể
Lệ chia ly tràn ngập muôn phương
Trang sử Việt lụy thời vận mạt
Tiếng bi ai rụng khắp quê hương

Nếu ai hỏi sao cha buồn tủi
Tóc bạc rồi mà vẫn chưa qua
Con khẽ bảo tình nhà nợ nước
Phận làm trai nặng gánh Sơn Hà

Nếu ai hỏi bao giờ trở lại
Nơi Tổ Tiên mồ mả ông bà
Con hãy chỉ “cờ sao” mị Quốc
Vứt sạch rồi ta sẽ về ngay !

Vivi
Norway 19.09/2018

Huyết sử cầu Hiền Lương

1cauhienluz99

Huyết sử cầu Hiền Lương

Hiền Lương ngăn cách Nước Non
Thiên thu thù hận mãi còn ly tan !

Từ thuở Cầu buồn chia lệ ướt
Tình người Nam Bắc rũ dòng sông
Vành tang thù hận cài Non Nước
Rụng bóng ly tan đọng máu hồng

Vô thần mị Quốc gây oan nghiệt
Cầu nhuộm hai màu xóa Hiền Lương
Nghẹn ngào tiếng Quốc tình ly biệt
Nồi da xáo thịt cảnh tang thương

Hai mươi năm lẻ Cầu chia cắt
Non Nước trầm buồn lặng lẽ trôi
Dòng sông máu lệ sầu Nam Bắc
Đêm đêm quằn quại khóc chia đôi

Thiếu phụ ôm con đầu tang trắng
Quì bên chân mộ đốt hương nhang
Tình nồng vĩnh biệt đời hoang vắng
Ngấn lệ thương đau ai oán than

Bà Mẹ hai miền sầu tóc bạc
Bên Cầu rũ hận ngóng đàn con
Đứa nam, đứa bắc, đứa lưu lạc
Huyết sử Tiên Rồng vận héo hon !

Vivi
Norway 10.11/2014

Ngẫm thu thuở ấy

z11111bn

Ngẫm thu thuở ấy

Thu về u ám cảnh buồn teo
Xơ xác rừng khô gió thổi vèo
Mây trắng lang thang trôi ảm đạm
Nai vàng ngơ ngát đứng cheo leo
Ven đời tang phủ đời lang bạt
Giữa kiếp ảo sinh kiếp bọt bèo
Có gã lìa quê nhìn cố xứ
Ngẫm thu thuở ấy rũ đời reo !

Vivi
Norway 11.9/2018

Chế độ phải thay

biacamthus

Chế độ phải thay

Mạt vận lìa quê tang trắng bay
Nhìn về đất Mẹ xót dân đày
Một bầy bán nước gây ai oán
Cả lũ buôn dân tạo đắng cay
Một ngợm quan nô luôn cúi bợ
Cả loài sĩ tặc mãi lòn vay
Nước nhà đổ nát dân bi lụy
Chế độ đảng nô ắt phải thay !

Vivi
Norway 11.9/2018