Mặt cộng nô hô

buttazx

Mặt cộng nô hô

Mặt nào là mặt cộng nô hô ?
Muốn biết mặt này dễ thấy mồ
Lải nhải quấy rầy người đả cộng
Nhố nhăng tâng bốc kẻ bưng bô
Hội đoàn chống cộng thì moi phá
Bè nhóm lưng chừng lại rúc vô
Biện hộ “Tháng Tư” mừng múa hát
Đấy là đích mặt cộng nô hô !

Vivi
Norway 11.3.2017

 

Advertisements

One thought on “Mặt cộng nô hô

 1. 1- Sĩ đỏ rợ văn nô

  Xu thời sĩ đỏ rợ văn nô
  Muốn biết sĩ này dễ thấy mồ
  Lải nhải quấy rầy người đả cộng
  Nhố nhăng tâng bốc kẻ bưng bô
  Hội đoàn chống cộng thì moi phá
  Bè nhóm lưng chừng lại rúc vô
  Mài bút tung hô phi chính trị
  Chính là sĩ đỏ rợ văn nô !

  Vivi
  Norway 16.1.2017

  – Mặt sĩ văn Nô

  Mặt nào là mặt sĩ văn nô ?
  Muốn biết mặt này dễ thấy mồ
  Lải nhải quấy rầy người đả cộng
  Nhố nhăng tâng bốc kẻ bưng bô
  Hội đoàn chống cộng thì moi phá
  Bè nhóm lưng chừng lại rúc vô
  Ủng hộ tượng đài phi chính trị
  Đấy là đích mặt sĩ văn nô !

  Vivi
  Norway 20.3/2014

  2- Nước mạt sĩ nô

  Thời này nước mạt lắm văn nô
  Chữ nghĩa thụt thò gớm thấy mồ
  Xuyên tạc quấy rầy người chống cộng
  Manh nha đánh bóng kẻ bưng bô
  Thơ văn yêu Nước thì moi phá
  Thi phú lưng chừng lại rúc vô
  Đất nước ly tan dân khốn khổ
  Đích danh thủ phạm sĩ gian nô !

  Vivi
  Norway 03.4/2014

  3- Việt kiều rợ nô

  Việt kiều đà điểu rợ kiều nô
  Chữ nghĩa thụt thò gớm thấy mồ
  Hí hố móc moi người chống cộng
  Bi bô đánh bóng lũ bầu shô (show)
  Đấu tranh dân chủ đà xa lánh
  Tổ chức nô bồi lại rúc vô
  Ủng hộ “Tháng Tư” đại nhạc hội
  Đấy là đà điểu Việt kiều nô !

  Vivi
  Norway 11.03.2017

  – Mặt cộng nô hô

  Mặt nào là mặt cộng nô hô ?
  Muốn biết mặt này dễ thấy mồ
  Lải nhải quấy rầy người đả cộng
  Nhố nhăng tâng bốc kẻ bưng bô
  Hội đoàn chống cộng thì moi phá
  Bè nhóm lưng chừng lại rúc vô
  Biện hộ “Tháng Tư” mừng múa hát
  Đấy là đích mặt cộng nô hô !

  Vivi
  Norway 11.3.2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s