Việt kiều rợ nô

hettoxw99

Việt kiều rợ nô

Việt kiều đà điểu rợ kiều nô
Chữ nghĩa thụt thò gớm thấy mồ
Hí hố móc moi người chống cộng
Bi bô đánh bóng lũ bầu shô (show)
Đấu tranh dân chủ đà xa lánh
Tổ chức nô bồi lại rúc vô
Ủng hộ “Tháng Tư” đại nhạc hội
Đấy là đà điểu Việt kiều nô !

Vivi
Norway 11.03.2017

1- Sĩ đỏ rợ văn nô

Xu thời sĩ đỏ rợ văn nô
Muốn biết sĩ này dễ thấy mồ
Lải nhải quấy rầy người đả cộng
Nhố nhăng tâng bốc kẻ bưng bô
Hội đoàn chống cộng thì moi phá
Bè nhóm lưng chừng lại rúc vô
Mài bút tung hô phi chính trị
Chính là sĩ đỏ rợ văn nô !

Vivi
Norway 16.1.2017

– Mặt sĩ văn Nô

Mặt nào là mặt sĩ văn nô ?
Muốn biết mặt này dễ thấy mồ
Lải nhải quấy rầy người đả cộng
Nhố nhăng tâng bốc kẻ bưng bô
Hội đoàn chống cộng thì moi phá
Bè nhóm lưng chừng lại rúc vô
Ủng hộ tượng đài phi chính trị
Đấy là đích mặt sĩ văn nô !

Vivi
Norway 20.3/2014

2- Nước mạt sĩ nô

Thời này nước mạt lắm văn nô
Chữ nghĩa thụt thò gớm thấy mồ
Xuyên tạc quấy rầy người chống cộng
Manh nha đánh bóng kẻ bưng bô
Thơ văn yêu Nước thì moi phá
Thi phú lưng chừng lại rúc vô
Đất nước ly tan dân khốn khổ
Đích danh thủ phạm sĩ gian nô !

Vivi
Norway 03.4/2014

3- Việt kiều rợ nô

Việt kiều đà điểu rợ kiều nô
Chữ nghĩa thụt thò gớm thấy mồ
Hí hố móc moi người chống cộng
Bi bô đánh bóng lũ bầu shô (show)
Đấu tranh dân chủ đà xa lánh
Tổ chức nô bồi lại rúc vô
Ủng hộ “Tháng Tư” đại nhạc hội
Đấy là đà điểu Việt kiều nô !

Vivi
Norway 11.03.2017

– Mặt cộng nô hô

Mặt nào là mặt cộng nô hô ?
Muốn biết mặt này dễ thấy mồ
Lải nhải quấy rầy người đả cộng
Nhố nhăng tâng bốc kẻ bưng bô
Hội đoàn chống cộng thì moi phá
Bè nhóm lưng chừng lại rúc vô
Biện hộ “Tháng Tư” mừng múa hát
Đấy là đích mặt cộng nô hô !

Vivi
Norway 11.3.2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s