Thu rũ

Thu rũ

Ven đời buồn ngắm ven đời
Lìa quê rũ bóng thu rơi Quốc sầu !

Mây trắng chiều thu bay ngẩn ngơ
Bên đồi núi bạc dáng bơ phờ
Như gã tương tư buồn cố xứ
Ôm phận lìa quê uống lệ chờ

Mỗi độ thu về tang trắng bay
Xót xa nước đục buổi lưu đày
Bờ mi ngấn lệ sầu gia mạt
Khóc lụy tình quê nợ đắng cay 

Con tạo thu xưa rũ ráng vàng
Ngẫm về quê Mẹ rũ khăn tang
Lưu ly hồn Nước sầu vong Quốc
Tưới lệ mồ thu rũ mộng tàn

Tương tư phận bạc lạc tình thu
Xuyên qua kẽ nhớ bóng quê mù
Hơi thở đoạn trường Non Nước vỡ
Não nùng mạt kiếp tựa phù du !

Vivi
Norway 08.8/2021

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s