Vay Nợ thời gian

Vay Nợ thời gian

Em đi úa bóng thời gian
Anh ôm gối nợ lang thang bến đời !

Xin vay một nửa thời gian mộng
Để đốt thương đau đốt hững hờ
Năm tháng treo đầu con sóng động
Ru tình non nước ngóng bơ vơ

Em nửa vầng trăng rơi biển cả
Anh như lá úa rụng bên lề
Lưu ly nửa kiếp tình đôi ngả
Lạc dấu tương tư mất lối về

Em đi để lại đời sầu não
Để lại thời gian cháy ngậm ngùi
Để gánh ân tình non nước ảo
Mình anh ngồi khất nợ khôn ngui

Xin cho vay nửa thời gian vọng
Chỉ nửa thời gian đủ quá rồi
Trăm năm một nửa thời gian đọng
Đong nợ thời gian đong mãi thôi !

Vivi
Norway 06.12/2022

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s