Nhớ quê Mẹ

Nhớ quê Mẹ

Xương khô vô định bờ non nước
Đất Mẹ hiền lưu dấu chân con !

Lâu quá không về thăm đất Mẹ
Kể từ ngày lìa bỏ quê hương
Tình tuyệt vọng nén hương vĩnh biệt
Nước Non tràn máu lệ yêu thương

Thuở ấy mây đen về phủ chắn
Cảnh tù đày «xáo thịt nồi da»
Đường thôn dã từng đoàn khăn trắng
Lạnh lùng đưa những chiếc xe tang

Xuân đó ! Mẹ Việt Nam lệ rũ
Tưới những mồ vô chủ hoang sơ
Thân trai hùng ngục tù bao phủ
Âm thầm chào Tổ Quốc bơ vơ

Thấp thoáng đồi Non hồn Vong Quốc
Tiếng than về quằn quại đau thương
Mắt Mẹ hiền từng đêm lệ đổ
Âm thầm trút cạn xuống quê hương

Lâu quá không về thăm quê Mẹ
Kể từ ngày từ tạ Non Sông
Đó là ngày tận cùng địa ngục
Nặng trĩu quê hương đống xương nồng !

Vivi
Norway 20.12/2022

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s