Hạt lệ Tam Sa

Hack – tường lửa 

Mắt thấy rõ dã tâm đảng Cộng 
Mãi độc tài, luôn đọng manh nha 
“Hacker” chống phá “Diễn Đàn” 
Đó là bịt miệng rõ ràng chẳng thêm 

Đã hiểu rõ lưỡi mềm Việt Cộng 
Rao Tự Do, tâm vọng Độc Tài 
Nghe hoài chán ngấy lỗ tai 
Ai ơi ! Chớ có hàng hai tôn thờ 

Bức “Tường Lửa” là bờ Cộng chắn 
Để cho dân, tai mắt mịt mù 
Tự do đảng nói đảng tru 
Độc quyền đảng trị, lao tù đảng cai 

Đừng có nghĩ, biết sai Cộng đổi 
Đừng có nghe cộng nói hợp hoà 
Ba mươi năm lẻ chỉ là 
Đổi thay thay đổi chẳng qua mị lừa 

Vivi 
Nauy 08.11.07

Hạt lệ Tam Sa 

Vì đâu Tàu Cộng hiên ngang 
Tam Sa chẳng bỏ, Nam Quan xóa bờ 
Bỡi sao Hồ Cộng làm ngơ 
Giặc Tàu chiếm đất, cắm Cờ biển đông 

Núi nghiêng trút giọt lệ hồng 
Nhàu trang Sử Việt, oan nồng trầm kha 
Ngàn năm tay Mẹ trắng ngà 
Nửa đời ta nốc cạn pha cốc sầu 

Quê hương ôi hỡi bạc mầu 
Muôn dân lòa mắt, tang đầu bi ai 
Cuộc đời mạt kiếp thở dài 
Trút lên mảnh đất khổ sai đọa đày 

Lật trang khuyết sử vẫn dày 
Ta khai quật xác đắng cay mộ đời 
Thân ta dù lạc xứ người 
Tai nghe u ám giữa trời quê hương 

Vì đâu mất đất biên cương 
Vì đâu Hải Đảo đoạn trường hôm nay 
Phải chăng Hồ Đảng “nợ vay” 
Bây giờ phải trả, tiếc thay Lạc Hồng ! 

Vivi 
Norway Dec. 14.07 
(Tam Sa : Hoàng Sa, Trung Sa, Trường Sa)

Hạt máu vọng nô
 
Vọng nô xuất xứ từ “hồ”
Lừa dân cắt đất, lòn nô Cộng Tàu
 
Ba mấy năm rồi nhìn trở lại
Hà Nội cung đình đỏ máu lai
Lê Nin tạc tượng tâm băng hoại
Trang Sử ô này há dễ phai
 
Thăng Long bi kiếp hồn u uất
Giọt máu vọng nô ngự Nước Nhà
Độc tài rước giặc thờ trên đất
Tận diệt mồ cha hủy Sơn Hà
 
Bây giờ Hà Nội còn đâu nữa
Bất khuất anh hùng chống ngoại xâm
Toàn là mặt mốc ăn trái hứa
Mất đất vẫn ngồi miệng ngậm câm
 
Ai là người Việt sao không hận ?
Một phường ấu trĩ tôn vinh “hồ”
Độc quyền, độc trị, độc gian lận
Tự hào dâng đất bợ Tàu Ô !
 
Vivi
Norway 13.3.08

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s