Đảng nô Tàu diệt Tộc Việt

Đảng nô Tàu diệt Tộc Việt

Độc nô, độc đảng, độc gian
Độc tà, độc trị, độc tham, độc tài !

Việt Cộng cậy Tàu thống trị
Giang Sơn ắt bị lâm nguy
Giặc Ba Đình, bọn gian phi
Tay sai Cộng Đỏ, chia ly giống nòi

Trước mắt cháu con Mường Mán
Độc tham giữ bám độc tài
Bè gian sĩ, lũ quan sai
Tiếp tay chế độ nô lai Nga Tàu

Non thế kỷ đà thấu rõ
Ba Đình chẳng bỏ lưu manh
Trí nô quyền chức đua tranh
Bịt tai mắt miệng, dân lành lệ rơi

Chế Độ mị đời Hà Nội
Tạo ra xã hội côn đồ
Quan quyền, tướng tá tham ô
Lê dân trù dập, nhấp nhô bể sầu

Tà Sĩ vô tâm nô đảng
Mồm rao lảng vảng tự do
Buôn dân bán nước giàu to
Chức quyền cả lũ mặt mo đỏ đầu

Nô Cộng gieo sầu gây ác
Sĩ phu bỏ xác tù gông
Nội gian phá nát Non Sông
Bi ai Tộc Việt, Cháu Hồng ly tan !

Vivi
Norway 26.07/2022

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s